Σε προηγούμενα ενημερωτικά δελτία περιγράφηκε ο πολύπλοκος κύκλος ζωής των χελιών. Τα νεαρά χέλια εισέρχονται στα λιμνοθαλάσσια και ποτάμια οικοσυστήματα ως Γυαλόχελα (6-8 cm μήκος) και παραμένουν σε αυτά, μέχρι να γίνουν ενήλικα άτομα, δηλαδή Κιτρινόχελα. Τότε, ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής προς τη θάλασσα και συγκεκριμένα τη Θάλασσα των Σαργασσών στην Καραϊβική. Στην περιοχή αυτή και μόνο, γίνεται η αναπαραγωγή όλων των Ευρωπαϊκών χελιών.

Newsletter

Sign up for the Newsletter