Σημαντική διάκριση για το πρόγραμμα LIFEEL, καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται ανάμεσα στις καλές πρακτικές για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου Χωρικής Ανάλυσης και Σύνθεσης (ETC – UMA).

Η έκθεση 2022 του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου Χωρικής Ανάλυσης και Σύνθεσης (ETC-UMA) αποτελεί μέρος της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την προστασία της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο (MBPC), της οποίας είναι συντονιστής. Η πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Μεσογείου και είναι αποτέλεσμα στενής διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας για τις βέλτιστες πρακτικές στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας υπό την ηγεσία του FAO (Διεθνής Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας . Το έγγραφο είναι αποτέλεσμα των συνεργατικών προσπαθειών πολλών θεσμικών εταίρων, έργων και ατόμων που διέθεσαν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία τους στην αποκατάσταση των μεσογειακών οικοσυστημάτων.

Το LIFEEL αναφέρεται από τη σελίδα 27 και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που βρισκόμαστε εκεί! Όλα αυτά μας ωθούν να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι το έργο θα συνεχίσει την πορεία παρέμβασης και αλλαγής για όφελος του ευρωπαϊκού Χελιού.

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο εδώ: