Όπως το 2023 έτσι και το 2024, το πρόγραμμα Lifeel συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Αλιείας,  για τη European Maritime Day με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης.
Στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας European Maritime Day, συμμετείχε το πρόγραμμα LIFEEL και o Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “Δήμητρα” Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας.
Ο Δρ. Αργύριο Σαπουνίδης παρουσίασε στους μαθητές και στις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης το πρόγραμμα LIFEEL, τους στόχους και τις – έως τώρα- δράσεις του προγράμματος. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος, «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Την εκδήλωση χαιρέτησε Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού Δημοτικής Περιουσίας -Διοικητικής Αναδιάρθρωσης & Οργάνωσης του Δήμου Νέστου, κ. Κέλλης Γιώργος και η κα. Χριστίνα Χαϊτίδου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Μουσικής Εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου.