Ομάδα εργαζομένων

Το πρόγραμμα LIFEEL αποτελεί μια εξαιρετική συνεργασία δημοσίων φορέων, πανεπιστημίων, ιδιωτικών εταιρειών στην Ιταλία και ενός ελληνικού ερευνητικού φορέα (ΕΛΓΟ-ΙΝΑΛΕ), που βασίζονται σε έναν κοινό στόχο: την υποστήριξη της κληρονομιάς της βιοποικιλότητας της λεκάνης απορροής του Ποταμού Πάδου μέσω της διατήρησης του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της λεκάνης του Ποταμού Πάδου και ολόκληρης της Ευρώπης.

Συντονιστής δικαιούχος

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Συνεργάτης

Οι εργαζόμενοί μας

Mattia Nocciola

Συγχρηματοδότες

Το 57% του LIFEEL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα χάρη στο χρηματοδοτικό μέσο LIFE-Nature το 2019. Η συνεργασία συμπληρώνεται και από μία ομάδα συγχρηματοδοτών, που αναφέρονται παρακάτω και συμβάλλουν με την οικονομική τους υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων.

Συγχρηματοδότες

Το 57% του LIFEEL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα χάρη στο χρηματοδοτικό μέσο LIFE-Nature το 2019. Η συνεργασία συμπληρώνεται και από μία ομάδα συγχρηματοδοτών, που αναφέρονται παρακάτω και συμβάλλουν με την οικονομική τους υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων.