Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα LIFEEL.
Πολίτες της Καβάλας πληροφορήθηκαν για την αποστολή και την πρόκληση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το πρόγραμμα LIFEEL, καθώς ο πληθυσμός των χελιών συρρικνώνεται όλο και περισσότερο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Επίσης, όσοι παρευρέθηκαν στην Βιβλιοθήκη είχαν την ευκαιρία να πάρουν τα αναμνηστικά δώρα του προγράμματος.