Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του προγράμματος Lifeel, είναι η μελέτη της αναπαραγωγικής μετανάστευσης του Ευρωπαϊκού χελιού. Στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Αλιευτικού Συνεταιρισμού της λίμνης Βιστωνίδας η τοποθέτηση συσκευων GPS και η απελευθέρωση των χελιών στη λιμνοθάλασσα της Βιστωνίδας. Μέσω της παραπάνω δράσης θα καταγραφεί το ταξίδι των χελιών από την λιμνοθάλασσα της Βιστωνίδας προς το Γιβραλταρ και στη συνέχεια προς την θάλασσα των Σαργασσών.
Η προσπάθεια καταγραφής της πορείας που ακολουθεί το είδος στο Αιγαίο προβλέπεται να αποδώσει σημαντικά δεδομένα σχετικά με την διαδρομή που ακολουθούν, την ταχύτητα με την οποία κολυμπούν, καθώς και το βάθος στο οποίο κινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρωθούν με δορυφορικές συσκευές τύπου «Pop-up Satellite Tags (PSAT)». Από το σύνολο των ασημόχελων που θα απελευθερωθούν, τα 12 θα φέρουν στη ράχη τους την ειδική δορυφορική συσκευή GPS. Η συσκευή αυτή συνδέεται με το παγκόσμιο σύστημα ARGOS, το οποίο θα συλλέγει τα δεδομένα που θα μεταδίδει ο πομπός.
Ευχαριστούμε πολύ τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Βιστωνίδας, ο οποίος μας διέθεσε τα χέλια, καθώς και προσωπικό και χώρο εργασίας για να πραγματοποιηθεί η δράση αυτή.